DMD Solutions treballa en l’expansió de les seves activitats en l’àmbit de l’enginyeria de fiabilitat, disponibilitat, manteniment preventiu i seguretat (en anglès, RAMS) a nous mercats. Concretament, i arrel de la crisi sanitària del còvid-19, DMD Solutions es va proposar a juliol d’aquest any d’explorar l’entrada al sector de ciències de la salut.

De fet, el sector de la salut i ciències de la vida es troba naturalment entre les indústries amb més potencial d’implantació dels anàlisis aprofundits en els àmbits de la seguretat, fiabilitat, disponibilitat i manteniment preventiu, concretament en l’ànalisi de maquinària mèdica i quirúrgica i equipaments de laboratori.

El sector salut i ciències de la vida comparteix amb la indústria aeronàutica dos pilars fonamentals per la implantació de la disciplina RAMS en les seves activitats d’enginyeria: per una banda, una altíssima criticitat per la vida humana en cas de fallada dels equipaments durant el servei; i per altra banda, i estretament relacionada amb el primer punt, una forta regulació pública del sector, que exigeix nivells de qualitat i control de disseny, producció i test molt per damunt d’altres indústries amb qui comparteixen tecnologies de base. És a dir, que el nivell de seguretat, fiabilitat i disponibilitat exigits a un producte tecnològic conegut, com per exemple, un processador d’imatge, en l’àmbit de la indústria de l’entreteniment és molt inferior al que s’exigeix en indústries com la dels equipaments hospitalaris, producció farmacèutica o aviació.

És per això que DMD Solutions va sol·licitar i obtenir un ajut en forma de Cupó a l’innovació i l’estratègia, que té per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implementació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació i la transformació de model de negoci. Els cupons son otorgats per ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de Catalunya.

ACCIO Innovació

Durant els mesos de gener a abril de 2021, DMD Solutions ha treballat juntament amb l’assessora acreditada Elena González, experta en Gestió de la Innovació dins l’àmbit sectorial RIS3CAT d’Indústries de la salut i ciències de la vida per donar forma a un pla d’acció i estudi de viabilitat que valori i faciliti l’accés de DMD Solutions al mercat dels equipaments del sector salut.

Gràcies al treball realitzat, DMD Solutions ha aprofundit en el coneixement del sector, des de la normativa i regulacions aplicables, als processos i metodologies emprats i als tipus d’empreses que operen al mercat. L’equip d’enginyeria es troba ara en disposició de fer una entrada exitosa al sector i portar l’experiència i qualitat adquirides en la dilatada experiència en el sector aeronàutic als equipaments mèdics i farmacèutics que necessitin anàlisis avançats de seguretat i fiabilitat com a part del seu procés de millora contínua i certificació.